ורד אלון - נול
 
הציור עבורי הוא צורך, באמצעותו אני ''נושמת בקלות יותר''.
בדרך כלל אני מועסקת במשך תקופה קצובה על ידי נושא
כלשהו, אותו אני חוקרת ובוחנת מכל קצותיו, זוויותיו ועומקיו,
עד מיצויו. אז אני עוצרת, מתבוננת, בודקת, מחכה זמן מה
ועוברת לבדיקת נושא אחר. הנושאים הופכים לסדרות ומהווים
בעבורי תבניות סדורות דרכן אני מתבוננת בעולם בהבנה מסוימת.
העיסוק בסדרות בשפה הפלסטית צובע ומעמיק את הוויתי.
גם אם לעיתים דרך העשייה שונה מסדרה לסדרה, תמיד זו שפתי,
זהו עולמי.
כתובת האתר שלי: www.veredalon.comהומאג' למודליאני

יצירה במשבר


יצירה במשבר


יצירה במשבר


יצירה במשבר


יצירה במשבר


יצירה במשבר

יצירה במשבר


איזה עולם ניפלא


הומאג לגויה


תנאי השימוש באתר